TECHNOLOGICKÁ NOVINKA AVEX STEEL PRODUCTS

04.04.2016

Prášková lakovna

Společnost Avex modernizuje své výrobní technologie, od března 2016 disponuje vlastní práškovou lakovnou. Nové pracoviště povrchových úprav je vybaveno nejmodernější technologií a skládá se z předúpravy povrchu, nanášení prášku v kabině a vypálení prášku ve vytvrzovací peci. Lakovna je umístěna v Otrokovicích, v jedné z budov společnosti Avex Steel Products s.r.o.

 

Parametry lakovací linky

  • vysoká kvalita finální povrchové úpravy výrobků
  • předúprava postřikem
  • sušení v peci
  • nanášení prášku v kabině
  • vytvrzovací pec
  • chládnutí přímo na dopravníku
  • rozměry linky 800 x 2 400 x 3 000 mm (š x v x d)
  • nosnost dopravníku až 600 kg

 

Technologické kroky práškové lakovny

Předúprava postřikem

Probíhá v tunelu, kde znečištěné dílce procházejí jednotlivými fázemi oplachu, kde se pomocí roztoku horké lázně a prostřednictvím trysek zajišťuje mechanické i chemické očištění výrobku a úprava povrchu fosfátováním. Předúprava je vybavena stanicí pro výrobu demineralizované vody a neutralizační stanicí odpadových vod.

Sušení v peci

Po oplachu výrobky prochází horkovzdušnou pecí, odkud vychází dokonale suché. Potřebné teplo vytváří plynový generátor s nepřímým spalováním a nucená ventilace zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celém objemu sušící pece. Teplotu sušení lze nastavit dle potřeby, většinou v rozmezí mezi 90°C až 120°C.

 

Nanášení prášku v kabině

Provádí se prostřednictvím automatických jednotek s elektrostatickými pistolemi. Tato prášková technologie umožňuje nanášet polyesterové nebo epoxy-esterové barvy bez použití rozpouštědel, je široce uznávaná jako nejekologičtější, nejúspornější a nejbezpečnější v oboru moderního lakování. Automatická kabina je je konstrukčně řešena tak, že umocňuje i manuální aplikaci práškové barvy a to zejména u složitých tvarových dílců, kde automatické pistole nejsou schopny určené plochy lakovaných dílců dostatečně pokrýt práškem. Jedná se např. o hluboké záhyby a dutiny. Díky dokonalému ofukování vnitřku kabiny, odsávání a filtraci nedochází k žádnému úniku prášku z kabiny do prostoru lakovny. Požární bezpečnost kabiny zajišťuje automatické hasicí zařízení s CO2.

 

Vytvrzovací pec

Ve fázi nanášení jsou výrobky pokryty práškovou barvou v sypkém stavu. Aby mohlo dojít k přeměně na pevný povlak, musí být prášková barva vypálená při teplotě přibližně 200°C. Proto dopravník zajíždí do horkovzdušné pece, odkud po uplynutí stanovené doby jsou výrobky vyvezeny kompletně nalakované. Teplo v peci je produkováno plynový generátor s nepřímým spalováním a nucená ventilace zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celém objemu vytvrzovací pece.

 

Chládnutí na dopravníku

Po výstupu z vytvrzovací pece procházejí horké výrobky zónou, kde chladnou přirozeným způsobem.

 

Ke stažení

Kontakt pro média

Zuzana Janíčková, MBA Head of Marketing Department +420 770 148 801 zuzana.janickova@avexproducts.com
Porovnání produktů