Robotização, automação, digitalização O que está escondido atrás de palavras estrangeiras?

09.07.2018

Robotizace, automatizace, digitalizace, Průmysl 4.0, kaizen – všechna tato slova zaplavují v poslední době média, skloňují se napříč firmami a v různých školeních se to jimi jen hemží. Ale co to skutečně je a co to znamená pro firmy?

Důležité je si říci, že Průmysl 4.0 je velmi často mylně zaměňován či vysvětlován pojmy jako robotizace a automatizace. Ale právě toto bylo nedílnou součástí předešlé průmyslové revoluce a Průmysl 4.0 by na ni měl jen plynule navázat a rozvíjet to, co jsme již zlepšili.

V první řadě neudělat chybu již na počátku projektu robotizace a automatizace, který vnáší více techniky nejen do světa výroby. Jasná definice toho, čeho a jak chceme dosáhnout a co by nám to mělo přinést (čísla vám pomohou vždy otevřít oči), je alfou a omegou pro další úspěšné pokračování rozvoje a následného zavádění právě Průmyslu 4.0. Pokud nezvládnete tuto část, přijde velké zklamání nejen v oblasti nemalých zmařených investic, ale také vaší energie.

Pokud byl či je projekt robotizace a automatizace, která vnáší nejen do světa výroby více techniky, dobře uchopen, firmě to přinese kýženou pozitivní ozvěnu v podobě zrychlení, úspor v mnoha oblastech a kvalitě produkovaného. Samozřejmě v tomto momentu je velmi důležité neopomenout komunikaci s vašimi zaměstnanci. Proč? Pokud nebudete s vašimi lidmi probírat vaše záměry do budoucna při tak významných změnách, stane se vám, že vzniknou zbytečné fámy a mylné interpretace toho, co se uvnitř firmy bude dále dít. Lidé znejistí, budou zmateni, někteří začnou odcházet. Proto je velmi dobrá kompaktní a upřímná komunikace. Vtažení zaměstnanců do projektů tak, aby se postupně seznamovali s novými technologiemi, postupy a případně se doškolili v dovednostech, které jsou pro zaváděné systémy nezbytné. Nejen, že jim dáte najevo, že s nimi počítáte do budoucna a jsou pro vás důležití, ale získáte tak spokojené a oddané spolupracovníky i dále do budoucna.

Robotizace a automatizace se totiž ne vždy rovná úplné náhradě lidských sil. Pomůže vám spíše doplnit chybějící lidské kapacity a současně zrychlit a zkvalitnit vaše produkty či služby. Éra koexistujících robotů je přeci jen teprve před námi...

Pokračování příště!

Zkrácená verze článku k nalezení také na stránkách titulu TECHEDU.

Contato de mídia

Hana Nováčková Executive Assistant +420 608 600 312 hana.novackova@avexproducts.com
Product comparison