INOVAČNÍ FIRMA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2016

06.08.2016

 

„Soutěž Inovační firma Zlínského kraje vyhlašujeme každé dva roky již od roku 2009. Letos proběhl její pátý ročník, který opět ukázal, že máme v kraji špičkové firmy, které se díky své kreativitě, znalostem a technickým dovednostem dokáží prosadit nejen na domácím, ale i zahraničním trhu,“ řekl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Organizací soutěže je pověřeno Technologické inovační centrum, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj spolu s Univerzitou Tomáše Bati. „Projekt si klade za cíl zviditelnit úspěšné a progresivní firmy z regionu, které díky inovacím získávají velkou konkurenční výhodu a daří se jím prosazovat i na zákaznicky náročných trzích,“říká ředitelka Technologického inovačního centra Daniela Sobieská. Kromě samotných firem je soutěž otevřená i pro zájmová sdružení, například klastry, které realizují konkrétní inovační aktivity.

 

Vítěz soutěže - Avex Steel Products s.r.o. (Otrokovice)

Čestné uznání – MESIT aerospace, s.r.o. (Uherské Hradiště)

Čestné uznání – TNS SERVIS s.r.o. (Slušovice)

 

Účastníci soutěže, kteří se probojovali do užšího finále:

KOMA MODULAR s.r.o. (Vizovice)

Parzlich s.r.o. (Hulín)