Technologie

2D a 3D laser

 • vysocerychlostní dělení plechů - CNC laser
 • opracování a řezání trubek z oceli i Al slitin
  • max délka 8 500 mm, min. délka 3 200 mm
  • do max. váhy 15 kg/m
  • průřez:
   • kruhový s průměrem 12 – 140 mm
   • čtvercový se stranou 12 – 120 mm
   • obdélníkový a plochooválný – který se vleze do kružnice opsané o průměru 170 mm s minimální délkou strany 10 mm a max. délkou strany 140 mm a max. rozdílem v délkách stran 110 mm

Lasery využíváme pro výrobu vlastních produktů Avex Steel Products s.r.o., volné kapacity však nabízíme i partnerům v kooperaci.

KOOPERAČNÍ NABÍDKU VOLNÝCH VÝROBNÍCH KAPACIT NALEZNETE ZDE.

 

Robotizované svařování

 • stálá a vysoká kvalita i pevnost svařenců
 • přesnost svárů až +/- 0,08 mm

Robotizovanými pracovišti zvyšujeme kvalitu nejen našich palet určených pro skladování pneumatik, ale také gitterboxů, konstrukcí pro fotovoltaické elektrárny aj.

Volné kapacity po dohodě a bližší specifikaci nabízíme poté k využití i partnerům do kooperace.

KOOPERAČNÍ NABÍDKU VOLNÝCH VÝROBNÍCH KAPACIT NALEZNETE ZDE.

Prášková lakovna

Volné kapacity práškové lakovny po dohodě a bližší specifikaci nabízíme poté k využití i partnerům do kooperace.

KOOPERAČNÍ NABÍDKU VOLNÝCH VÝROBNÍCH KAPACIT NALEZNETE ZDE.

Předúprava postřikem

Probíhá v tunelu, kde znečištěné dílce procházejí jednotlivými fázemi oplachu, kde se pomocí roztoku horké lázně a prostřednictvím trysek zajišťuje mechanické i chemické očištění výrobku a úprava povrchu fosfátováním. Předúprava je vybavena stanicí pro výrobu demineralizované vody a neutralizační stanicí odpadových vod.

Sušení v peci

Po oplachu výrobky prochází horkovzdušnou pecí, odkud vychází dokonale suché. Potřebné teplo vytváří plynový generátor s nepřímým spalováním a nucená ventilace zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celém objemu sušící pece. Teplotu sušení lze nastavit dle potřeby, většinou v rozmezí mezi 90°C až 120°C.

Nanášení prášku v kabině

Provádí se prostřednictvím automatických jednotek s elektrostatickými pistolemi. Tato prášková technologie umožňuje nanášet polyesterové nebo epoxy-esterové barvy bez použití rozpouštědel, je široce uznávaná jako nejekologičtější, nejúspornější a nejbezpečnější v oboru moderního lakování. Automatická kabina je je konstrukčně řešena tak, že umocňuje i manuální aplikaci práškové barvy a to zejména u složitých tvarových dílců, kde automatické pistole nejsou schopny určené plochy lakovaných dílců dostatečně pokrýt práškem. Jedná se např. o hluboké záhyby a dutiny. Díky dokonalému ofukování vnitřku kabiny, odsávání a filtraci nedochází k žádnému úniku prášku z kabiny do prostoru lakovny. Požární bezpečnost kabiny zajišťuje automatické hasicí zařízení s CO2.

Vytvrzovací pec

Ve fázi nanášení jsou výrobky pokryty práškovou barvou v sypkém stavu. Aby mohlo dojít k přeměně na pevný povlak, musí být prášková barva vypálená při teplotě přibližně 200°C. Proto dopravník zajíždí do horkovzdušné pece, odkud po uplynutí stanovené doby jsou výrobky vyvezeny kompletně nalakované. Teplo v peci je produkováno plynový generátor s nepřímým spalováním a nucená ventilace zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celém objemu vytvrzovací pece.

Chládnutí na dopravníku

Po výstupu z vytvrzovací pece procházejí horké výrobky zónou, kde chladnou přirozeným způsobem.

Porovnání produktů